Solucions per a la moderna fabricació de rehabilitacions removibles.

ARPA Laboratori Dental trobaràs bones solucions per aconseguir resultats fiables i estètics en la moderna fabricació de pròtesis removibles.

Les millores en els materials i la nostra tecnologia CAD-CAM Dental, conjugats amb els avenços en els coneixements tècnics, influeixen decisivament per a l'obtenció d'uns resultats exitosos que satisfacin les més altes exigències clíniques, aconseguint rehabilitacions protètiques amovibles on la forma i mida dels dents, el color i els materials, siguin el més individualitzats possible, amb un menor volum en la seva estructura, un millor ajust, i una major duresa i durabilitat.

SOL.LICITAR AQUEST TRACTAMENT
 • Descripció

  Les pròtesis amovibles agrupen aquelles rehabilitacions dentals que, com el seu propi nom indica, poden ser extretes i col·locades pel pacient. Són comunment conegudes com dentadures postisses i es subjecten a la boca mitjançant les dents i / o la mucosa.

  Aquest tractament es prescriu generalment com:

  • Alternativa per a aquells pacients que per diferents raons mèdiques no poden optar per una solució fixa.
  • Mètode de transició o provisional per a aquells pacients que es faran protesis fixa posteriorment.

  AQUESTES PRÒTESIS DENTALS PODRAN SER ACRÍLIQUES O METÀL·LIQUES.

  Una protesis dental amovible metalica o esqueletica tambe podra anar combinada amb una protesis dental fixa, i s'anomenara PROTESIS DENTAL MIXTA

 • Tipus de rehabilitació de Prótesis Dental Amovible

  • PRÒTESIS COMPLETES REMOVIBLES ACRILIQUES: Per a rehabilitacions en que el pacient ha perdut la totalitat de les seves dents. La pròtesi es subjecta a la boca amb la mucosa.
    
  • PRÒTESIS PARCIALS REMOVIBLES ACRILIQUES: Per a rehabilitacions en pacients parcialment edèntuls. La pròtesi es suporta en la mucosa i pot ser que també en alguna dent adjacent mitjançant retenidors o ganxos metàl·lics.
    
  • PRÒTESI PARCIALS REMOVIBLES ESQUELETIQUES: Són pròtesis parcials dentomucosoportadas, es a dir, es subjecten tant en les dents remanents que encara conserva el pacient a la boca, com en la mucosa. Es tracta d'una pròtesi elaborada amb una base metàl·lica colada o sinteritzada, en diferents aliatges, normalment crom cobalt, però també de aliatges nobles com pal·ladi, or o titani.
    
  • PRÒTESIS MIXTES: Són pròtesis dentals amovibles suportades mitjançant anclatges a una altra pròtesi dental fixa, formant part d'un mateix disseny en una mateixa arcada. Aquest tipus de pròtesi presenta diversos avantatges sobre les esquelètiques, com per exemple, que ofereix una major estètica en els braços del retenidor, que, de vegades, poden ser visibles.
 • Materials

   

  • RESINES ACRÍLIQUES: Són polímers a base de polimetracrilat de metil. És un material fàcil de manipular. Actualment s'utilitzen diferents tipus de resina tant per a la confecció de la base de les pròtesis removibles com per les seves dents artificials.
    
  • CERÓMERO: Per a la confecció de les dents artificials. Es tracta d'un material híbrid entre resina i ceràmica, que ofereix un bon resultat estètic i un gran comportament clínic.
    
  • CROM COBALT O ALTRES ALIATGES: Altament acceptat i utilitzat en rehabilitacions dentals per la seva duresa i biocompatibilitat, alhora flexible i resistent.

Avantatges de les nostres Pròtesis Dentals

QUÈ ÉS EL QUE ENS DIFERÈNCIA?

Acabats naturals de alta estetica

Acabats naturals de alta estetica

Disseny i producció CAD-CAM Dental

Disseny i producció CAD-CAM Dental

Processos de elaboració mes ràpids i precisos

Processos de elaboració mes ràpids i precisos