Rehabilitacions amb la precisió i estètica que els teus pacients es mereixen

ARPA Laboratori Dental comptem amb un equipament i un equip tècnic altament qualificat i en constant formació, per respondre a la necessitat dels clínics de comptar amb un laboratori de confiança i especialitzat en els diferents tipus de rehabilitació protèsica dental fixa.

La nostra secció de Pròtesi Dental Fixa abarca:

 • Pròtesis Dental Fixa amb metall
 • Pròtesis Dental Fixa sense metall
 • Pròtesis Dental Fixa Estètica, per procediments odontològics restauratius mínimament invasius amb l'única finalitat de corregir problemes estètics.
SOL·LICITAR AQUEST TRACTAMENT
 • Descripció

  La pròtesi dental fixa inclou aquelles restauracions dentals que van cimentades a la boca del pacient.

  La pròtesi dental fixa inclou aquelles restauracions dentals que van cimentades a la boca del pacient.

  Per això, l'odontòleg talla o desgasta els dents que serviran com a suport de la pròtesi dental fixa, denominats dents pilars.

  El clínic pren el registre (amb escàner intraoral o amb cubeta), i envia la impressió al nostre Laboratori Dental, per a la posterior fabricació de la pròtesi dental fixa amb tecnologia CAD-CAM dental i amb l'acabat personalitzat de cada pròtesis dental fixa.

  Realitzades les proves necessàries, i després d'aconseguir els objectius desitjats, l'odontòleg cimentarà aquesta pròtesi dental en boca, sense que aquesta pugui ser retirada pel pacient.

  AQUESTES PRÒTESIS DENTALS PODRAN SER CORONES, PONTS, CARILLES O INCRUSTACIONS

 • Tipus de Rehabilitació de protesis dental fixa

  • CORONA: És una restauració individual per una dent concret cimentat.
    
  • PONTS: Tipus de pròtesi dental fixa que substitueix la edentacio d'un o més dents, anomenats dents pòntics, suportant la pròtesi a les dents veïns o dents pilars.
    
  • CARILLES: Restauració de màxima estètica i mínimament invasiva d'una part de la dent.
    
  • INCRUSTACIONS: Restauracions que basen la seva retenció a costa de les parets tant internes com externes de la dent pilar.
    
  • ​​​​​​​PROVISIONALS. Pròtesis provisionals sobre dents.
 • Materials

  • CROM COBALT SINTERITZAT: És un metall dur i alhora flexible i resistent. Altament acceptat i utilitzat. Gruix mínim de 0,4 mm. Podem recobrir-tant amb cerómero com amb ceràmica.
    
  • ZIRCONI: És un material biocompatible, de color blanc o groc com la dent, per tant més estètic. Molt dur. Gruix mínim 0,5. Podem recobrir-tant amb cerómero com amb ceràmica. També tenim la possibilitat de fer-ho zirconi monolític sense recobriment. 
    
  • PEEK: Material nou en el sector. Molt biocompatible. Màxima duresa, flexible i molt lleuger. Color estètic. El recobrirem sempre amb cerómero.
    
  • DISILICAT DE LITI: Per rehabilitacions d'alta exigència estètica. Aquest material pot emprar-se en el laboratori dental tant amb la tecnologia CAD-CAM dental (E.-Max CAD), com amb tècnica d'injecció (E-Max Press). Grossor mínim 0.3. Està indicada tant per a la fabricació amb recobriment de ceràmica com per a peces monolítiques maquillades.
   Informe al laboratori sobre la tonalitat del monyó i els nostres protètics dentals seleccionaran el material de disilicat de liti en l'opacitat requerida per tal de redissenyar l'aparença estètica i natural.
    
  • CERÀMICA (caretes feldspàtiques):  Per rehabilitacions encaminades al emmascarament de la superfície visible de la dent, amb l'única finalitat de corregir problemes estètics només amb ceràmica i amb tallats mínimament invasius.
    
  • CERÓMERO: Es tracta d'un material híbrid entre resina i ceràmica, que ofereix un bon resultat estètic i un gran comportament clínic. Propietats físico-mecàniques molt altes. Posseeixen bones característiques en termes de mimetització, translucidesa, opacitat i biocompatibilitat. Característiques d'alta resiliència.
    
  • PPMA per provisionals: Fresats en el nostre laboratori dental en CAD-CAM Dental. És un material estètic no polímer per a pròtesi dental fixa per un temps limitat a l'espera de col·locar la pròtesi dental definitiva.
 • Característiques Tècniques

  Tota la nostra producció d'estructures per a pròtesis dentals fixes, està realitzada amb programes de disseny virtual i processament mitjançant fresat o sinterització (amb CAD-CAM Dental). Això ens permet:

  • Donar un ajust, precisió i passivitat excel·lents als nostres treballs de protesis dental fixa.
  • Utilitzar una àmplia varietat de materials depenent de les necessitats del pacient i del clínic.

  Un cop produïda l'estructura i passada la revisió clínica, el laboratori procedeix al revestit de l'estructura amb material estètic que podrà ser, o bé ceràmica o ceromero, conferint als nostres treballs un alt valor biofuncional, estètic i natural amb les nostres tècniques de glasejat, maquillat i acabat final.

Avantatges de les nostres Pròtesis Dentals

QUÈ ÉS EL QUE ENS DIFERÈNCIA?

Acabats naturals de alta estetica

Acabats naturals de alta estetica

Disseny i producció CAD-CAM Dental

Disseny i producció CAD-CAM Dental

Processos de elaboració mes ràpids i precisos

Processos de elaboració mes ràpids i precisos